حقوق مدني (عدالت)

كليات و تشريح حقوق مدني در جامعه اسلامي ايران

تعریف حقوق مدنی

حقوق مدنی رشته ای است از حقوق خصوصی هر ملت که بحث میکند در تعاملات بین افراد و روابط آنها

حقوق مدنی تاثیر دارد بر دیگر حقوق مانند حقوق  جزا ـ تجارت و...

حقوق مدنی کنونی ایران بر گرفته شده است از شرع  قران و سنت ائمه و اجماع علمای دین

می توان با استفاده از نظریات عالمان حقوق ( حقوقدانان) که در بحثهای حقوقی صاحب  نظر  ودارای

عقیده  و قابلیت به اجرادرآوردن  را دارا هست استفاده نمود  ولی در حال حاضر توجه چندانی به این موضوع و دانشمندان نمی شود که احتمال اینکه در آینده از این نظرات در حقوق استفاده شود امکان وجودش هست

+ نوشته شده در  سه شنبه نهم آذر ۱۳۸۹ساعت 17:49  توسط هادي سمائي  |